WIDE SCREEN

Game & Watch Tipe Wide Screen

  • KELUARAN TAHUN 1981 : PARACHUTE, OCTOPUS, POPEYE, CHEF, MICKEY, MOUSE, EGG, FIRE, TURTLE, BRIDGE, FIRE ATTACK, MANHOLE
  • KELUARAN TAHUN 1982 : SNOOPY TENNIS, DONKEY KONG JR, MARIOS CEMENT FACTORY
  • KELUARAN TAHUN 1985 : TROPICAL FISH
  • KELUARAN TAHUN 1988 : SUPER MARIO BROS, CLIMBER, BALLOON FIGHT
  • KELUARAN TAHUN 1991 : MARIO THE JUGGLER

0 comments:

Template by - Abdul Munir - 2008